BBCode

BBCode je soubor formátovacích značek používaných pro změnu vzhledu textu v tomto diskuzním fóru. BBCode značky jsou založeny na stejném principu jako značky HTML a jsou jim velmi podobné. Níže je uveden seznam všech dostupných značek s návodem jak je používat.

Administrátoři mají oprávnění povolit nebo zakázat BBCode značky. Jestliže jsou BBCode značky povolené zobrazí se nápovědný text kdykoliv, když píšete nebo upravujete příspěvek nebo svůj podpis.

Formát textu

Následující značky mění vzhled textu:

[b]Tučné písmo[/b] Vytvoří: Tučné písmo

[u]Podtržené písmo[/u] Vytvoří: Podtržené písmo

[i]Kurzíva[/i] Vytvoří: Kurzíva

[s]Přeškrtnutý text[/s] Vytvoří: Přeškrtnutý text

[del]Odstraněný text[/del] Vytvoří: Odstraněný text

[ins]Vložený text[/ins] Vytvoří: Vložený text

[em]Zdůrazněný text[/em] Vytvoří: Zdůrazněný text

[color=#FF0000]Červené písmo[/color] Vytvoří: Červené písmo

[color=blue]Modré písmo[/color] Vytvoří: Modré písmo

[h]Text nadpisu[/h] Vytvoří:

Text nadpisu

Odkazy a obrázky

Odkaz na jiný dokument nebo e-mailovou adresu, můžete vytvořit pomocí značek:

[url=https://alfajka.cz/]WoT Al Fajká fórum[/url] Vytvoří: WoT Al Fajká fórum

[url]https://alfajka.cz/[/url] Vytvoří: https://alfajka.cz/

[url=/help.php]Stránka nápovědy[/url] Vytvoří: Stránka nápovědy

[email]myname@example.com[/email] Vytvoří: myname@example.com

[email=myname@example.com]Moje e-mailová adresa[/email] Vytvoří: Moje e-mailová adresa

[topic=1]Testovací téma[/topic] Vytvoří: Testovací téma

[topic]1[/topic] Vytvoří: https://alfajka.cz/viewtopic.php?id=1

[post=1]Testovací příspěvek[/post] Vytvoří: Testovací příspěvek

[post]1[/post] Vytvoří: https://alfajka.cz/viewtopic.php?pid=1#p1

[forum=1]Testovací fórum[/forum] Vytvoří: Testovací fórum

[forum]1[/forum] Vytvoří: https://alfajka.cz/viewforum.php?id=1

[user=2]Testovací uživatel[/user] Vytvoří: Testovací uživatel

[user]2[/user] Vytvoří: https://alfajka.cz/profile.php?id=2

Pokud chcete zobrazit obrázek můžete použít značku img. Text v úvodní značce uvedený po znaku = je použit jako atribut alt, který by měl být obsažen kdykoli je to možné.

[img=Test FluxBB BBCode]https://alfajka.cz/img/test.png[/img] Vytvoří: Test FluxBB BBCode

Citace

Pokud chcete někoho citovat, použijte značku pro citaci.

[quote=James]Toto je text, který chcete citovat.[/quote]

Vytvoří rámeček s citací:

James napsal:

Toto je text, který chcete citovat.

Nechcete-li citovat konkrétně, můžete použít značku pro citaci bez určení jména.

[quote]Toto je text, který chcete citovat.[/quote]

Vytvoří rámeček s citací:

Toto je text, který chcete citovat.

Poznámka: Pokud uživatelské jméno obsahuje znaky [ a ] můžete je uzavřít do uvozovek.

Kód

Při zobrazování zdrojového kódu se ujistěte, že používáte značku pro kód. Text formátovaný značkou pro kód bude zobrazen neproporcionálním písmem a nebude ovlivněn ostatními značkami.

[code]Toto je ukázka kódu.[/code]

Vytvoří rámeček s kódem:

Toto je ukázka kódu.

Seznamy

Pro vytvoření seznamu můžete použít značku [list]. Máte možnost výběru ze 3 typů seznamů.

[list][*]První položka seznamu.[/*][*]Druhá položka seznamu.[/*][*]Třetí položka seznamu.[/*][/list]
Vytvoří seznam s odrážkami.

  • První položka seznamu.

  • Druhá položka seznamu.

  • Třetí položka seznamu.

[list=1][*]První položka seznamu.[/*][*]Druhá položka seznamu.[/*][*]Třetí položka seznamu.[/*][/list]
Vytvoří číslovaný seznam.

  1. První položka seznamu.

  2. Druhá položka seznamu.

  3. Třetí položka seznamu.

[list=a][*]První položka seznamu.[/*][*]Druhá položka seznamu.[/*][*]Třetí položka seznamu.[/*][/list]
Vytvoří abecední seznam.

  1. První položka seznamu.

  2. Druhá položka seznamu.

  3. Třetí položka seznamu.

Vnořené značky

Značky BBCode mohou být vnořené pro vytvoření pokročilého formátování. Například:

[b][u]Tučný, podtržený text[/u][/b] Vytvoří: Tučný, podtržený text

Smajlíci

Jestliže chcete (pokud je povoleno), mohou být značky smajlíků, podle jejich významu, převedeny na obrázky. Toto fórum rozpoznává následující značky smajlíků a značky nahrazuje uvedenými obrázky:

:) a :-) Vytvoří: :)

=) Vytvoří: =)

:| a =| Vytvoří: :|

:( a =( Vytvoří: :(

:D a =D Vytvoří: :D

:o a :O Vytvoří: :o

;) a ;p Vytvoří: ;)

:/ Vytvoří: :/

:P a :p Vytvoří: :P

:lol: Vytvoří: :lol:

:mad: Vytvoří: :mad:

:rolleyes: Vytvoří: :rolleyes:

:bang: Vytvoří: :bang:

:raketa: Vytvoří: :raketa:

:beer: Vytvoří: :beer:

:beert: Vytvoří: :beert:

:puke: Vytvoří: :puke:

:ganja: Vytvoří: :ganja:

:pipe: Vytvoří: :pipe:

OT:: Vytvoří: OT::

:OT: Vytvoří: :OT:

:baby: Vytvoří: :baby:

:cool: Vytvoří: :cool:

O:) a o:) a :angel: Vytvoří: O:)

8.( a :cry: Vytvoří: 8.(

]:D a :devil: Vytvoří: ]:D

8) a :glasses: Vytvoří: 8)

:medal: Vytvoří: :medal:

:pop: Vytvoří: :pop:

:hide: Vytvoří: :hide:

hide Vytvoří: hide

:sir: Vytvoří: :sir: